Het beweegprogramma

Met een financiële bijdrage in 2021 én 2022 ondersteunt het Ondernemersfonds Vlaardingen twee jaren een beweegprogramma wat zich specifiek richt op Vlaardingers met een zorgbehoefte. Het programma is geïnitieerd door Vlaardingen in Beweging (ViB) en tot stand gekomen in overleg met de drie grote woon-zorgaanbieders in Vlaardingen; Argos Zorggroep, Frankelandgroep en de Zonnehuisgroep. Een diverse samenstelling van sport- en beweegaanbieders zorgt samen met ViB voor een gevarieerd en op maat gemaakt aanbod. Zo komen Vlaardingers met Zorg in Beweging!

Iedere Vlaardinger moet zijn of haar leven lang kunnen blijven sporten of bewegen, ongeacht de leeftijd, lichamelijke of mentale gezondheid en financiële of sociale positie. Want sporten of bewegen verbindt, verbroedert, draagt bij aan fysieke en mentale gezondheid en zorgt voor sociale contacten en plezier! Om die reden zoekt Vlaardingen in Beweging (ViB) toenadering tot de zorgaanbieders in Vlaardingen. Ook Vlaardingers met een kleine of grote zorgbehoefte hebben baat bij beweging.

Ons doel

Vlaardingers met een zorgbehoefte hebben extra baat bij periodieke beweging. Om die reden start Vlaardingen in Beweging (ViB) samen met verschillende sport- en beweegaanbieders het initiatief “Met zorg inbeweging”. Met gekwalificeerde begeleiding bieden ze doelgroepen als (dementerende) senioren/ouderen, Vlaardingers met niet aangeboren hersenletsel, lichte zorgbehoevenden, cliënten van thuiszorg, deelnemers aan dagbesteding en/of revaliderende Vlaardingers een attractief en laagdrempelig beweegaanbod.

Hiermee tracht ViB een positieve bijdrage te leveren aan de fysieke en mentale gezondheid van Vlaardingers met een zorgbehoefte. En door samen met anderen te bewegen, draagt men ook bij aan de sociale contacten. Door een bijdrage te leveren aan (het behoud van) zelfredzaamheid kan bovendien het zorgpersoneel ontlast worden. Maar bovenal is het bewegen ‘gewoon leuk’! Fietsen, wandelen of varen samen met anderen, een praatje over vroeger met leeftijdsgenoten, de frisse buitenlucht, nog eens door de binnenstad of Broekpolder om herinneringen op te halen. Het draagt allemaal bij aan de kwaliteit van leven.

Samenwerking

Vlaardingen in Beweging is dé Beweegmakelaar van Vlaardingen. ViB verbindt Vlaardingers en sport- & beweegaanbieders. Om die reden heeft ViB een aantal sport- en beweegaanbieders betrokken bij de uitvoering van het plan. Zo biedt Sportcentrum Polderpoort een beweegaanbod specifiek voor Vlaardingers met een Niet Aangeboren Hersenletsel. En Stichting De Waterpoort zorgt er met hun onlangs geplaatste tillift voor, dat ook mensen die slechter ter been of zelfs rolstoelafhankelijk zijn, een rondje kunnen varen in en rondom Vlaardingen. Momenteel wordt door ViB een behoefteonderzoek onder de drie zorgaanbieders uitgevoerd om te polsen welke specifieke beweegbehoeften er nog meer zijn onder de cliënten en bewoners. Daar worden mogelijk nog meer samenwerkingspartners bij betrokken. De Buurtsportcoaches van ViB voeren zelf ook individuele en groepsactiviteiten uit binnen het programma.

Eropuit

Wanneer lichamelijke ongemakken het bewegen moeilijker maken, wordt de leefwereld alsmaar kleiner. Als Vlaardingers afhankelijk worden van anderen, gaat men alleen nog van huis als iemand anders hier de tijd voor heeft. Een blokje om, een wandeling of ritje door de buurt of door de natuur zit er dan niet meer in. Daar wil Vlaardingen in Beweging verandering in brengen. Buurtsportcoaches van ViB stellen zich beschikbaar om deze Vlaardingers mee eropuit te nemen. Wandelend of op speciale fietsen. De herinneringen die opkomen als u langs bekende plekken fietst in de oude binnenstad of een mijmerende gedachte wanneer u door de natuur gaat, zoals het groen in de Broekpolder. Mensen bloeien op. Daar heeft men vaak nog dagen profijt van.

Specifieke doelgroep activiteiten binnen de zorglocaties

Sporten en/of bewegen is gezond voor mensen met specifieke zorgbehoefte. Beweging zorgt voor verbetering van lichaamsfuncties en geeft positieve energie. Bovendien kan beweging de klachten beperken en maakt het de kans op een eventuele terugval kleiner. De Buurtsportcoaches van ViB verzorgen beweeg arrangementen binnen de dagbesteding, voor training van de grove en fijne motoriek zoals oog-handcoördinatie of voor spierversterkende oefeningen ten behoeve van mobiliteit, balans en valpreventie.

Dankzij de inzet van het programma “Met zorg in beweging” kunnen Vlaardingers met een zorgbehoefte in 2021 én 2022 wekelijks in beweging komen en blijven onder begeleiding van gekwalificeerde sport- & beweegprofessionals! Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan vooral contact met ons op via het contactformulier of 06 – 55 30 10 64.

Enthousiast?

Aanmelden kan via het aanvraagformulier. Na het invullen en verzenden van het aanvraagformulier neemt de buurtsportcoach contact met u op.

Naar het aanvraagformulier