Leuke beweegactiviteiten,
GRATIS
voor Vlaardingers
met een zorgbehoefte.

Iedere Vlaardinger moet zijn of haar leven lang kunnen blijven sporten of bewegen. Ongeacht de leeftijd, lichamelijke of mentale gezondheid en financiële of sociale positie. Want sporten of bewegen verbindt, verbroedert en draagt bij aan fysieke en mentale gezondheid en zorgt voor sociale contacten en plezier. Ook Vlaardingers met een kleine en grote zorgbehoefte hebben baat bij beweging.

Met Zorg in Beweging

Vanaf begin 2021 maken de zorgaanbieders gebruik van het beweegprogramma: “Met Zorg in Beweging”. Het programma wordt gefinancierd door het Sectorgebonden Ondernemers Zorg (SGO Zorg). Het is geïnitieerd door Vlaardingen in Beweging (ViB) en tot stand gekomen in overleg met de drie grote woon-zorgaanbieders in Vlaardingen; Argos Zorggroep, Frankelandgroep en de Zonnehuisgroep.

De activiteiten leveren een positieve bijdrage aan de fysieke en mentale gezondheid van Vlaardingers met een zorgbehoefte. Bewegen zorgt voor verbetering van lichaamsfuncties en het geeft positieve energie. Bovendien kan beweging bepaalde klachten beperken en het maakt het de kans op een eventuele terugval kleiner. Door samen met anderen te bewegen, ontstaan er meer (nieuwe) sociale contacten. De deelnemers geven zelf ook aan dat de activiteiten zorgen voor (behoud van) zelfredzaamheid. En zo wordt ook het zorgpersoneel ontlast. Maar bovenal is het bewegen ‘gewoon leuk’! Fietsen, wandelen, varen samen met anderen, een praatje over vroeger met leeftijdsgenoten, de frisse buitenlucht, nog eens door de binnenstad of Broekpolder om herinneringen op te halen. Het draagt allemaal bij aan de kwaliteit van leven.

Samenwerking

Vlaardingen in Beweging is dé Beweegmakelaar van Vlaardingen. ViB verbindt Vlaardingers en sport- & beweegaanbieders. Om die reden heeft ViB een aantal sport- en beweegaanbieders betrokken bij de uitvoering van het programma. Zo biedt Sportcentrum Polderpoort een beweegaanbod specifiek voor Vlaardingers met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). En Stichting De Waterpoort zorgt ervoor dat ook mensen die slechter ter been of zelfs rolstoelafhankelijk zijn, een rondje kunnen varen in en rondom Vlaardingen. Zo komen Vlaardingers met Zorg in Beweging!

Eropuit

Wanneer lichamelijke ongemakken het bewegen moeilijker maken, wordt de leefwereld alsmaar kleiner. Als Vlaardingers afhankelijk worden van anderen, gaan ze vaak alleen nog van huis als iemand anders hier de tijd voor heeft. Een blokje om, een wandeling of ritje door de buurt of door de natuur zit er dan niet meer in. Daar brengen we met dit programma verandering in. De buurtsportcoaches van ViB stellen zich beschikbaar om Vlaardingers er mee op uit te nemen, dat kan wandelend of op een duo- of rolstoelfiets. De herinneringen die opkomen als mensen langs bekende plekken fietsen in de oude binnenstad of een mijmerende gedachte wanneer zij door de natuur gaan, zoals het groen in de Broekpolder. Mensen bloeien op. En daar hebben zij en het zorgpersoneel vaak nog dagen profijt van.